Thẻ video thu hút

Viral video marketing là gì?

Viral video là một trong những phương thức truyền thông thường xuyên được sử dụng hiện nay. Rất nhiều thương hiệu, doanh nghiệp liên tục thực hiện các chương trình viral video marketing theo định kỳ. Vậy viral video marketing…